VILNIAUS MOKYKLOS-DARŽELIO „SVAJA“ VADOVO METINĖS 2018–2019 M.M. VEIKLOS UŽDUOTYS