Menu Close

Pamokų laikas

Išrašas iš darželio – mokyklos “Svaja” pradinio ugdymo programos ugdymo plano

2017-2018 ir 2018-2019 m.m.

VILNIAUS   DARŽELIO-MOKYKLOS  “SVAJA”

PAMOKŲ LAIKAS 2018-2019 m.m.

 

Skambučių laikas

Pamokos

I klasės

        II-IV klasės

1 pamoka

8.30-9.05

8.30-9.15

2 pamoka

9.25-10.00

9.25-10.10

3 pamoka

10.20-10.55

10.20-11.05

4 pamoka

11.35-12.10

11.35-12.20

5 pamoka

12.30-13.05

12.30-13.15

6 pamoka

13.30-14.15

Sveikatingumo pertrauka

nuo 10.55 iki 11.30

Nuo 11.05 iki 11.35

                                                MOKINIŲ ATOSTOGOS 2018-2019 m.m.

2018–2019 mokslo metai

Rudens

2018-10-29–2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27–2019-01-02

Žiemos

2019-02-18–2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23–2019-04-26

Vasaros

2019-06-10–2019-08-31

2018-2019 mokslo metais

            I-as trimestras – 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d.,

II-as trimestras – 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. vasario 28 d.,

III-as trimestras – 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. birželio 7 d.

 

 

          PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 2017-2018 IR 2018-2019 M.M.

Mokslo metai 2017-2018, 2018-2019:

 2017–2018 mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. gegužės 31 d. Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia, mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos;

2018-2019 mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.. Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. birželio 7 d.

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 2017–2018 mokslo metais – 34 savaitės, 2018-2019 mokslo metais – 35 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

Skip to content