Menu Close

Prevencinės veiklos ataskaita

2016 – 2017 m.m.  I-as pusmetis

Mėnesiai

Renginiai

Atsakingi asmenys

2016 m. rugsėjis

Saugios aplinkos kūrimo renginiai:

– pokalbiai, klasės valandėlės,

– saugi klasė – mokinių, tėvų apklausa

– mokinių elgesio taisyklių aptarimas ir prisilaikymas,

– „Svajokime kartu“ – projekto pradžia

Klasių, grupių auklėtojai

2016 m. spalis

– Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas

– Psichinės sveikatos diena „Kokios spalvos tavo nuotaika?“

– Pirmokų adaptacijos analizė,

– Tėvų konsultavimasadaptacijos klausimais,

– Konsultacijos rizikos grupės mokinių tėvams

Klasių vadovai

Bendruomenės nariai,

Vaiko Gerovės komisija

Vaiko Gerovės komisija

Vaiko Gerovės komisija

2016 m. lapkritis

– Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas

– Akcija „Draugiška kuprinė“

– „Sveikuolių košė“

– Pokalbiai „Maisto pasirinkimo piramidės statybos“

– Tarptautinės dienos „Be smurto“

Klasės vadovai

Slaugytoja

 

Klasės vadovai

Vaiko Gerovės komisija

2016 m.

gruodis

– Sveikata:

– Pokalbiai  „Dantukai“

                  „Grūdinimas“

– Akcija       „Švarios rankytės“,

– Stendiniai pranešimai:

                  “Būk atsargus žiemą“

                  „Gripas ar peršalimas“

– „Utėlės“

Klasių vadovai

Grupių vadovai

Slaugytoja

2017 m.

sausis

– Elgesio korekcija:

Vidaus tvarkos taisyklių laikymosi stebėsena, atvejų aptarimas, pokalbiai,

– Duomenų apie rizikos grupės vaikus, kaupimas, analizavimas,

– Stendiniai pranešimai:  „Smurtas šeimoje“,

                                      „Pagalba vaikams“

– Konsultacijos rizikos grupės mokinių tėvams:

„Smurtas ir patyčios mokinių tarpe“.

Klasių vadovai,

Vaiko Gerovės komisija

 

Klasių vadovai,

Vaiko Gerovės komisija

Skip to content