Menu Close

Principai, prioritetai, vertybės

„SVAJOS“ DARŽELIO-MOKYKLOS PRINCIPAI:

Darželio-mokyklos „Svaja“ veikla remiasi bendraisiais humaniškumo, demokratiškumo ir atsinaujinimo principais:

 • Aktyvus ugdytinių dalyvavimas darželio-mokyklos ugdytinių ir suaugusiųjų veiklose  (mokomės suaugti),
 • Bendradarbiavimas intelektualiniuose atradimuose, „Intelekto įpratimo“  ugdymas – nuolat įpratinti ugdytinius klausti „Iš kur aš žinau? , „Ką aš žinau ir mokau?, „Ar užtikrintas, kad tai teisinga?, „Gal aš klystu?, „Gal kas mato ir mano kitaip?, „Kaip tai atsitiko?, Kodėl?, Kaip tai yra surišta?“.
 • Ugdyti naujus mąstymo būdus ir gabumus.

 

„SVAJOS“ DARŽELIO-MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI:

 • Ugdymo kokybės tobulinimas, kultūros plėtojimas, kūrybinių galių stiprinimas.
 • Atsakingumo ir sveikos gyvensenos pagrindų ugdymas.
 • Nuolat mokytis ir orientuotis į gyvenimo praktiką.
 • Saugios, patrauklios ir efektyvios aplinkos kūrimas.

 

„SVAJOS“ DARŽELIO-MOKYKLOS BENDRUOMENĖS VERTYBĖS:

 • Pareiga ir asmeninis tobulėjimas.
 • Savarankiškumas ir atsakomybė.
 • Sąžiningumas ir kokybiškumas.
 • Sveikata ir ekologija.
 • Pagarba ir bendradarbiavimas.
 • Pilietiškumas ir tautinis savitumas.
 • Geranoriškumas ir tolerancija.
Skip to content