Menu Close

Vizija, misija, tikslai

„SVAJOS“ DARŽELIO-MOKYKLOS VIZIJA:

 • Moderni, atvira kaitai, metai iš metų tobulėjanti, darželis- pradinė mokykla, saugioje ir jaukioje aplinkoje, teikianti kokybišką išsilavinimą, bendradarbiaujanti su šalies ir užsienio ugdymo įstaigomis.
 • Užtikrinant įvairių gabumų mokinių aukščiausią jiems įmanomą išsilavinimo lygį, ugdoma sveika ir savarankiška asmenybė, motyvuota mokymuisi, kūrybai, gamtinės aplinkos, sveikatos ir gamtos puoselėjimui, mokanti susiorientuoti ir prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės.
 • „Svajos“ darželio-mokyklos veikla nukreipta į Lietuvos ir Europos Sąjungos teisėto piliečio ugdymą.
 • Tautinio savitumo puoselėjimą, sudarant kitų kultūrų pažinimo sąlygas.
 • Nuolatinį ir visokeriopą visų mokyklos bendruomenės narių tobulėjimą .

 

VIZIJOS ĮGYVENDINIMO ŽINGSNIAI:

 • Plėtoti demokratinę bendruomenės kultūrą;
 • Mokinių poreikiai ir sveikata tampa visos darželio- mokyklos veiklos pagrindu
 • Siekti visų mokinių pažangos, metai iš metų  tobulėti nepaisydami jų pradinių žinių ir aplinkos veiksnių, užtikrinant kiekvieno vaiko aukščiausią jam įmanomą išsilavinimo lygį;
 • Valstybinės kalbos ugdymas , išsaugojant tautinę tapatybę ir žingeidumą užsienio kalboms;
 • Nuolat mokytis ir taikyti naujoves, siekiant darbo ir rezultatų kokybės;
 • Informacinių kompiuterinių technologijų (IKT ) integravimas į ugdymo procesą;
 • Racionaliai naudoti turimus išteklius.

 

„SVAJOS“ DARŽELIO-MOKYKLOS MISIJA:

 • „Svajos“ darželis-mokykla yra edukacines, socialines, kultūrines funkcijas atliekanti valstybinė švietimo įstaiga, kuri teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir pradinį mokymą, įvairias papildomojo ugdymo programas, dirba pagal individualų ugdymo planą, rengia sėkmingam mokymuisi pagrindinėse ir vidurinėse šalies ir užsienio mokyklose.
 • Ugdo atsakingą, aktyvų, veiklų mokinį, norintį nuolat mokytis bei kurti savo ir mokyklos, klasės, grupės, bendruomenės gyvenimą.
 • Darželyje-mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos kūrybingi, ieškantys naujovių pedagogai, motyvuoti nuolat mokytis ir tobulėti.
 • Darželyje-mokykloje sukurta palanki edukacinė aplinka vaikų intelektualiniam, kultūriniam, socialiniam intelektui ugdimuisi, psichologinio- emocinio saugumo užtikrinimui.

 

„SVAJOS“ DARŽELIO-MOKYKLOS UŽDAVINIAI:

 • Vertybių išsaugojimas (asmens vertės, sveikatos, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, sąžinės laisvės, tolerancijos),
 • Tradicijų plėtotė ir atsinaujinimas,
 • Ugdyti įgūdžius, gebėjimus, kompetencijas, kūrybą, aktyvią piliečio poziciją, laisvam ir atsakingam asmens gyvenimui,
 • Ugdyti IKT įgūdžių, gebėjimų pažinti, mokytis, orientuotis žinių erdvėje,
 • Savarankiška ir atsakinga mokyklos bendruomenė.
Skip to content