Menu Close

Specialistų paslaugos

PSICHOLOGO PASLAUGOS:

 • konsultacijų įvertinimas, psichologinis tyrimas, psichologinis švietimas, darbas Vaiko gerovės komisijoje, ugdytinių brandos vertinimas šešiamečiams.
 • Rūpintis vaikų psichine sveikata, padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymo procese.
 • Aktyviai dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, vykdyti diagnostinę veiklą.
 • Pagal poreikį konsultuoti vaikus, mokytojus ir tėvus dėl vaikų asmenybės bei mokymosi sunkumų.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.

Psichologės Svetlanos Gumeniuk darbo laikas, 2015-2016 m.m.

Diena
Darbo laikas
Iš jų tiesioginiams ryšiams
su psichologinės pagalbos gavėjais
Pietų pertrauka
Pirmadienis
8.00–14.30
12.00–12.30
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
8.00–17.00
8.30–17.00
12.00–12.30
Penktadienis
 

LOGOPEDO PASLAUGOS:

 • teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Išsiaiškinti mokyklos mokinių turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.
 • Teikti mokiniams kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą, taikant mokymo turinio ir metodikos naujoves praktinėje veikloje.
 • Parengti programas darbui su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų.

Logopedės Nataljos Zamaros darbo laikas 2015-2016 m.m.

Kontaktinės valandos
Pirmadienis                 13.15-15.15
Antradienis                  13.15-15.15                     
Trečiadienis                13.15 -15.15                             
Ketvirtadienis               14.15-15.15
Penktadienis                13.15-15.15
Viso: 9 val.
 
Nekontaktinės valandos
Pirmadienis                 12.30-13.00
Trečiadienis                12.30-13.00
Ketvirtadienis              13.15-14.15
Penktadienis               12.30-13.00
 Viso: 2 val.30min.
 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS:

 • teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas praktiniame gyvenime.
 • Teikti individualią pagalbą mokiniui, įsisavinant mokymosi turinį.
 • Skatinti mokinių kūrybiškumą.
 • Teikti rekomendacijas mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas.
 • Bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais: klasių vadovais, dalykų mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi pasiekimus, sunkumus.

Specialiosios pedagogės Nataljos Zamaros darbo laikas 2015-2016 m.m.

Kontaktinės valandos
Pirmadienis                       8.30-12.30
Trečiadienis                      8.30-12.30
Penktadienis                     9.20-10.20
Viso: 9 val.
 
Nekontaktinės valandos
Pirmadienis                      8.00-8.30
Trečiadienis                      8.00-8.30
                                    11.05-11.35
Penktadienis                     8.00-8.30
                                     11.05-11.35            
Viso: 2 val.30min.

 

Jaunimo linija – 8 800 28888   (16.00–7.00) kasdien

Vilties linija – 8 800 60700 (visą parą)

Skip to content