Menu Close

Nuo 2016 m. sausio 2 d. priimamai prašymai mokytis pagal formalaus ugdymo programas

Nuo 2016 m. sausio 2 d. priimamai prašymai mokytis pagal formalaus ugdymo programas. Prašymai priimami mokyklos raštinėje nuo einamųjų metų sausio 2 dienos. Atskirais atvejais asmenų, pageidaujančių mokytis mokykloje, prašymų priėmimas gali būti pratęsiamas. Prašymai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka, su savimi turėti vaiko gimimo liudijimą.

Asmenų priėmimą į mokyklą vykdo Mokinių priėmimo komisija ir mokyklos direktorius.

Mokyklos direktorius kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. įsakymu sudaro Mokinių priėmimo komisiją, kurią sudaro  pirmininkas, sekretorius ir nariai, tvirtina komisijos darbo tvarką;

1. sprendžia priėmimo metu iškilusius klausimus;

2.  įsakymu tvirtina į mokyklą priimtųjų asmenų sąrašus.

Skip to content