Menu Close

Pretendentų į Vilniaus darželio-mokyklos „Svaja“ direktoriaus pareigas konkurso komisija

2023 m. gegužės 16 d. mero potvarkiu Nr. 22-95/23 patvirtinta Pretendentų į Vilniaus darželio-mokyklos „Svaja“ direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Diana Petkūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Danutė Šapalienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;

Eglė Varnienė – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos narė, Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ direktorė;

Olga Chabarova – Vilniaus darželio-mokyklos „Svaja“ tėvų atstovė;

Virginija Lažaunikienė – Vilniaus darželio-mokyklos „Svaja“ pedagogų atstovė;

Tatjana Stankevič – Vilniaus darželio-mokyklos „Svaja“ tėvų atstovė, atstovaujanti mokiniams;

Anželika Šimkevičienė – Vilniaus darželio-mokyklos „Svaja“ socialinių partnerių atstovė, Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ direktorė.

Svarbu. Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 26 punktu Komisijos sudėtis viešai skelbiama švietimo įstaigos interneto svetainėje.

 

 

Skip to content